Göteborg blir testarena för en ny elhybridbuss med plug in-teknik.

Bussar och snabb-laddningsstationer ska testas i linjetrafik i verklig stadsmiljö.

Projektet heter Hyper Bus
(ref. LIFE10 ENV/SE/000041) och har beviljats EU-finansiering från Life+ på 14 miljoner kronor.

Projektaktörerna
De olika projektaktörerna bildar tillsammans en testmiljö för den nya tekniken där hela kedjan finns representerad genom att såväl teknikutvecklare/tillverkare som energileverantör, transportutförare och ansvariga myndigheter finns med.
Inom projektet ansvarar Volvo Bussar för bussarna, Göteborg Energi för laddningsstationerna, Västtrafik för användningsområde samt körbarhet och Trafikkontoret, Göteborgs Stad, för mätning och beräkning. Business Region Göteborg är projektledare med ansvar för dokumentation och kommunikation, spridning av projektets resultat samt erfarenhetsutbyte med andra EU-projekt.

- Den här satsningen är en viktig del i vårt arbete med att nå hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Att hitta lösningar som minskar energiförbrukningen, utsläpp och buller och därigenom skapar en bättre stadsmiljö är en utmaning på global nivå där en del av lösningen kan komma exporteras från vår region till andra städer och länder. Här har vi en chans att i samverkan utveckla en ny produkt som i längden kan generera arbetstillfällen, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som projektleder satsningen.

Den nya laddhybridbussen från Volvo Bussar är en vidareutveckling av Volvo 7700 Hybrid som redan finns på marknaden. Den nya bussen är utrustad med ett större och energi-optimerat batteri, vilket tillsammans med den korta laddtiden på 5-8 minuter möjliggör att bussen kan köra på enbart eldrift större delen av sträckan.

- Volvos hybridteknik är världsledande och idag går ett stort antal hybridbussar från Volvo i trafik runtom i Europa och bidrar till kraftigt minskad energiförbrukning och sänkta emissioner. Men energiförbrukningen måste minska ännu mer och därför är hela bussbranschen på väg mot en ökad elanvändning. Med den nya laddhybridbussen tar Volvo och Göteborg ett ledande steg mot framtidens lösningar, säger Håkan Karlsson, vd för Volvo Bussar.

Tre nya laddhybridbussar kommer att rulla på Göteborgs gator under testperioden.
- Bussarna kommer troligen att köra på linje 60, som går mellan Masthugget och Lunden. Med dessa bussar ser vi en möjlighet att kombinera våra mål både för energieffektivitet och för avveckling av fossila bränslen, samtidigt som vi kan minska bullret i känsliga miljöer. Vi planerar för att bussarna ska ut i trafik under våren 2013. Inledningsvis sätter vi in dem som extratrafik mellan ordinarie turer, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Den nya elhybridbussen har stora miljöfördelar. Energiförbrukningen minskar med 65 procent och utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med hela 75 procent jämfört med konventionella dieselbussar. Och eftersom elhybriden på en stor del av sträckan går på el, är den betydligt tystare än något jämförbart kollektivtransportsystem.

- Vi arbetar aktivt för en bättre miljö i vår stad. Att drastiskt kunna minska avgaserna och bullret är viktigt för alla som bor, lever och verkar här. I och med att bussarna kan gå på enbart eldrift under en stor del av sträckan kan man nu börja fundera på busstrafik i delar av staden som ännu inte trafikeras och därigenom öka tillgängligheten, säger Birgitta Hellgren, trafikdirektör på Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Det är Göteborg Energi som ansvarar för laddningsstationerna, som ska sättas upp vid ändhållplatserna.
- Göteborg Energi arbetar sedan tre år med att förbereda staden för laddning av elbilar, och nu är tiden mogen för att börja med bussar. Elen till bussarna kommer vi att köpa som lokal vind-el eftersom vi redan från start vill göra en tydlig koppling mellan förnybar el och eldrivna fordon, säger Bengt Göran Dalman, tillförordnad vd på Göteborg Energi.

Lars Bern från Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg är projektledare för Hyper Bus-satsningen:
- Projektet passar in väl i vårt arbete med att stärka Göteborgsregionens position som ett attraktivt centrum inom området hållbara transport- och energisystem.

Fakta Hyper Bus:
Projektet Hyper Bus startade den 1 september 2011 och pågår till 2014.
Elhybridbussen kommer att köras på el i första hand, med tillägg av diesel. Plug in-teknologin gör att batteriet laddas med extern el, med sladd via laddstationer.

 

Dela denna sida:
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017-03-16
FÖLJ OSS
Hyperbus  |  Business Region Göteborg  |  Box 111 19  |  404 23 Göteborg  |  Tel: 031-61 24 02
Hyperbus